Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Την Τετάρτη 23 Μαϊου λήγει η προθεσμία για την υπογραφή της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας συλλόγων και ιδιωτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΙΩΤΩΝ «Η ΑΡΜΕΝΟΠΕΤΡΑ»
Αγαπητοί Σύλλογοι,


Έως Τετάρτη 23 Μαίου θα πρέπει να έχετε πάει σε συμβολαιογράφο για το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Για διευκόλυσνση όσων είναι γύρω στον Πειραιά συνεννοηθήκαμε με τη συμβολαιογράφο και συμπατριώτισσα μας κυρία Κανέλα ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΑΚΟΥ η οποία έχει το συμβολαιογραφικό της γραφείο στη Κολοκοτρώνη 62-64, ΤΚ 185.31, Πειραιάς 4ος όροφος Τηλ. 210.4172940,  Το κόστος του συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου  στο συμβολαιογραφικό γραφείο της κυρίας Κουσκουβελάκου, δεν θα υπερβεί τα 45 Ευρώ. Σε περίπτωση μερικής αδυναμίας ενός Συλλόγου να ανταπεξέλθει σε αυτό το ποσό, η διαφορά θα καλυφθεί από δύο συμπατριώτες μας που προσφέρθηκαν πρωτοβούλως να καλύψουν την οποιαδήποτε οικονομική αδυναμία για τη σύνταξη των συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων.

Πρέπει να έχετε μαζί σας : 1. Αντίγραφο του Καταστατικού του Συλλόγου/Σωματείου σας, 2. Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά του Συλλόγου/Σωματείου με τη Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό μπορεί να γίνει από το Γραμματέα του Συλλόγου που τηρεί τα πρακτικά, 3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του υπογράφοντος. Σε περίπτωση που δεν είναι ο Πρόεδρος, χρειάζεται ΕΙΤΕ εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΙΤΕ να φαίνεται από το Καταστατικό ότι και κάποιο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δικαίωμα υπογραφής. 

Όσοι δεν μας έδοσαν στη συνάντηση μας, στο "Σπίτι του Μανιάτη" στις 10 Μαίου, συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο έντυπο "ExousiodotisiProsfygis" παρακαλούνται να το συμπληρώσουν και να μας το δόσουν μέχρι την Τετάρτη 23 Μαίου.

Οι Σύλλογοι που είχαν την ευγένεια να συλλέξουν υπογραφές προσφευγόντων ιδιωτών, βάσει του επισυναπτόμενου εντύπου "Katalogos Prosfeygonton", παρακαλούνται να τις παραδόσουν στο δικηγόρο μας Παναγιώτη Βρεττάκο έως τη  Τετάρτη 23 Μαίου.
VRETTAKOS & ASSOCIATES L A W Y E R S Iasonos Str, (4th floor) 185 37 PIRAEUS
Τel+30 210 4284660, +30 210 4284866+30 210 4284556   Fax +30 210 4287660 E-mail: info@vretakos.gr

Για τους συμμετέχοντες στην προσφυγή που έχουν το καθεστώς Α.Ε., έχουν αποσταλεί οδηγίες στην Ένωση Ξενοδοχείων Λακωνίας και στο Σωματείο Ενοικιαζομένων. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία και μαζί μας

Η προσφυγή θα κατατεθεί από ομάδα μανιατών δικηγόρων οι οποίοι προσφέρουν τη δικηγορική τους εργασία δωρεάν, ενώ τα βασικά έξοδα κατάθεσης της προσφυγής (παράβολο και χαρτόσημα) θα επιμερισθούν μεταξύ των Συλλόγων και Σωματείων που συμμετέχουν στην προσφυγή και δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 300 ευρώ ανά Σύλλογο ή Σωματείο.

Με θερμές ευχαριστίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου